UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu di chuyển hệ thống điện nâng cấp đường tỉnh 419

UBND huyện Chương Mỹ vừa phê duyệt kết quả lưa chọn mà thầu gói thầu thực hiện di chuyển hệ thống điện trung hạ thế và trạm bơm Đồng Du, Rộc Mã, Đồng Giữa phục vụ GPMB Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Theo đó, tại Quyết định số 2812/QĐ=UBND ngày 24/3/2020, huyện Chương Mỹ phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xây lắp điện và Công ty TNHH Xây dựng Hoan Cúc.

Gói thầu có giá trúng thầu là 8.045.383.000 đồng, giá mời thầu là. 8.173.000.000. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Trước đó, trong năm 2019, Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Trung Thành trúng 4 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu lên đến trên 73,4 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu này đã trúng 3 gói thầu với tư cách liên danh và 1 gói thầu độc lập. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Tây Hồ trúng 3 gói thầu vói tổng giá trị gần 32 tỷ đồng. Trong đó, có 2 gói thầu được nhà thầu Tây Hồ trúng với tư cách độc lập và 1 gói thầu trúng liên danh...

Từ khóa:THỜI CUỘC

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia