Vietcombank báo lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý I, nợ xấu tăng 37%

Vietcombank báo lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý I, nợ xấu tăng 37%

Sau khi trừ chi phí trích lập 2.273,9 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, Vietcombank lãi trước thuế 9.950,2 tỷ đồng, tăng 15,3% trong quý I/2022.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I, Vietcombank (HoSE: VCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 11.975,8 tỷ đồng, tăng 18,8%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 21%, xuống còn 2.710 tỷ đồng. Mặt khác lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 46%, lên 1.521 tỷ đồng. 

Hoạt động chứng khoán kinh doanh báo lãi 16,5 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 164 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 52% so với cùng kỳ, ghi nhận lãi 4.509,1 tỷ đồng.

Dù một số hoạt động trong quý I của Vietcombank đều giảm, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính tăng giúp lợi nhuận thuần từ kinh doanh tăng hơn 12%.

Quảng cáo

Sau khi trừ chi phí trích lập 2.273,9 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, Vietcombank lãi trước thuế 9.950,2 tỷ đồng, tăng 15,3%. 

Năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu tăng 12% so với kết quả năm 2021, tương đương 30,675 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được hơn 32% sau quý đầu năm.

Đến 31/3, tổng tài sản đạt gần 1.46 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền mặt giảm 17%, còn 14.868 tỷ đồng, tiền gửi tại NHNN tăng 72% lên 38.888 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay TCTD khác giảm 13,6% còn 194.999 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng sau khi trừ dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 7% lên gần 997.707 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 37%, lên 8.372 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 95% lên gần 1.459 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 75% lên 1.692 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 18,3% lên 5.220 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0.64% đầu năm lên 0.81%.

Tiền gửi khách hàng tăng 3% lên gần 1,18 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ CASA ở mức 33%. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, ngành ngân hàng cũng đã nghiêm khắc trong việc kiểm tra, giám sát sở hữu chéo, cho vay BOT.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia