Vướng mắc xác minh nguồn gốc gỗ để hoàn thuế, nhiều doanh nghiệp gặp khó

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN) cho biết nhiều quy định về xác minh nguồn gốc gỗ để hoàn thuế đã gây khó khăn cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, đề nghị Bộ Tài chính sớm có phương áo tháo gỡ.
Vướng mắc xác minh nguồn gốc gỗ để hoàn thuế
Bộ NN&PTNT đề nghị xem xét quy định xác định nguồn gốc gỗ và hoàn thuế

Công căn của Bộ NN&PTNN gửi Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại các Điều 15, 16 và 20 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản thì gỗ có nguồn gốc từ cây phân tán, vườn, rừng trồng trong nước đã đảm bảo về nguồn gốc hợp pháp, người dân tự quyết định việc khai thác, tự lập bảng kê lâm sản, tự do lưu thông và không phải xác nhận về nguồn gốc của cơ quan quản lý nhà nước.

Như vậy, việc xác minh nguồn gốc gỗ khai thác trong nước theo phương pháp kiểm tra, xác minh thông qua UBND cấp xã và các cơ quan liên quan của cơ quan thuế là chưa phù hợp.

Ngoài ra, văn bản số 2124/CT-TTKT ngày 22/5/2020 của Tổng cục Thuế xác định các doanh nghiệp và ngành nghề có rủi ro trong việc hoàn thuế VAT có quy định chỉ đánh giá trên cơ sở các công ty sản xuất và kinh doanh ván dán. Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu các sản phẩm đồ mộc nội thất, ngoại thất, dăm gỗ và viên nén đều bị xem xét là có nguy cơ rủi ro cao trong việc hoàn thuế VAT.

Do vậy, cơ quan thuế cần có những đánh giá kỹ lưỡng hơn trong việc phân loại, áp dụng rủi ro đối với các sản phẩm gỗ.

Thứ 3, tại khoản 2 Điều 73, Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019: hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế là hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Bộ NN&PTNN cho rằng việc các cơ quan thuế tiến hành xác minh nguồn gốc gỗ của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và giải quyết hoàn thuế VAT kéo dài nhiều tháng đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp ngành chế biến, xuất khẩu gỗ”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá.

Do đó, để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chỉ đạo các cơ quan hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến thuế VAT.

Có thể bạn quan tâm