ADB

07:58, 11/12/2020

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sáng nay đã cập nhật dự báo kinh tế ở châu Á. Trong đó, tổ chức này đã điều chỉnh tăng GDP Việt Nam sau 3 lần điều chỉnh giảm ở các tháng 4, 6 và 9.