Bamboo Capital

15:01, 11/11/2019

Ngay sau khi đà tăng của cổ phiếu BCG có dấu hiệu chững lại, ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital lại tiếp tục đăng ký mua vào 9 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/11 đến 13/12/2019.