bán giải chấp

14:07, 02/04/2020

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) công bố văn bản khẳng định cổ phiếu của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này sẽ không bị bán giải chấp.

Nhiều Công ty BĐS sẽ nối gót Alibaba?
06:30, 24/02/2020
Thanh Bút