Chủ tịch Hải Phát Invest bị bán giải chấp thêm hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPX

Chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi qua, Chủ tịch CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) Đỗ Quý Hải bị các công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng hơn 61,5 triệu cổ phiếu HPX.

Chủ tịch Hải Phát Invest vừa có báo cáo về việc bán ra hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPX trong phiên giao dịch ngày 11/1.

Cụ thể, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Hải Phát Invest bị công ty chứng khoán bán giải chấp thêm 3.627.000 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 19,03% về còn 17,84% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa của cổ phiếu HPX trong ngày 11/1, ước tính giá trị lượng cổ phiếu trên khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đó, để cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 5/1 đến ngày 3/2, ông Hải cũng đã đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu HPX, qua đó giảm sở hữu từ 19,03% về 16,4% vốn điều lệ.

Ngoài ra, từ ngày 27/12/2022 đến ngày 28/12/2022, ông Hải đã bán ra 10 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 22,32% về còn 19,03% vốn điều lệ.

Chủ tịch Hải Phát Invest
Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục bị bán giải chấp thêm hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPX

Bên cạnh đó, hai người em trai của ông Hải cũng đã bị bán giải chấp hàng triệu đơn vị, cụ thể ông Đỗ Quý Đường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 2,5 triệu đơn vị, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 3,04 triệu đơn vị xuống còn hơn 500.000 đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 1% xuống còn 0,17%. Ông Đỗ Quý Thành, Phó Tổng Giám đốc công ty bị bán giải chấp tổng cộng hơn 2,3 triệu đơn vị.

Ngoài ra, bà Chu Thị Lương, vợ ông Đỗ Quý Hải cũng bị bán giải chấp tổng cộng gần 5,2 triệu đơn vị, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 11,41 triệu đơn vị xuống còn hơn 6,88 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 3,75% xuống còn 2,26%.

Như vậy, cả gia đình chủ tịch Hải Phát Invest đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 71,5 triệu cổ phiếu HPX, tương đương khoảng 26% vốn điều lệ của công ty trong thời gian một tháng rưỡi.

Trước đó, ngày 30/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra toàn bộ hơn 36,2 triệu cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 11,91% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited bán toàn bộ 26,5 triệu cổ phiếu; Amersham Industries Limited bán toàn bộ 7,8 triệu cổ phiếu và Wareham Group Limited bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch thoái toàn bộ, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hải Phát Invest.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.308 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 51%, đạt 526 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 34,7% lên 40,2%.

Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 86%, còn 16 tỷ đồng; trong khi đó chi phí tài chính lại tăng mạnh 2,6 lần lên 296 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 283 tỷ đồng). Dù Hải Phát Invest đã tiết giảm các loại chi phí khác (chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm 31%, còn 67 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm 30%, còn 179 tỷ đồng.

Khép lại 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Hải Phát Invest giảm 29%, đạt 185 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty có 123 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 36%.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Hải Phát Invest tăng nhẹ 7% so với đầu năm, đạt 10.286 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng tài sản, tiền và tương đương tiền sụt giảm đến 89%, còn 68 tỷ đồng. Đáng chú ý là các khoản phải thu tăng mạnh 54% so với đầu năm, đạt 3.741 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 3.807 tỷ đồng, không có nhiều biến động.

Có thể bạn quan tâm