basel II

15:51, 04/02/2020

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trong quý I/2020, Chính phủ sẽ tăng vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ đồng cho Vietcombank, Vietinbank còn Agribank sẽ được dùng toàn bộ lợi nhuận nộp ngân sách trong năm 2020 để tăng vốn.

Basel II: Chuẩn "ấm no" ngân hàng?
11:36, 16/01/2020
Tuệ Minh