Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

09:44, 10/12/2020

8 trạm thu phí do Bộ GTVT là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan có thẩm quyền có tính chất đặc thù dẫn đến không thể triển khai hoặc phải lùi thời gian triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) sau năm 2020.

Bộ GTVT có thêm Thứ trưởng thứ 5
11:50, 08/07/2019
Dung Nhi