Bộ GTVT đề xuất 8 trạm BOT lùi thời gian thu phí không dừng

8 trạm thu phí do Bộ GTVT là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan có thẩm quyền có tính chất đặc thù dẫn đến không thể triển khai hoặc phải lùi thời gian triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) sau năm 2020.
Bộ GTVT đề xuất 8 trạm BOT lùi thời gian thu phí không dừng

Báo cáo của Bộ GTVT nêu rõ, trong 8 trạm thu phí nêu trên có: 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Lợi và Thái Hà), 2 trạm chưa được thu phí và đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí vốn ngân sách hoàn trả cho nhà đầu tư (trạm Bờ Đậu - QL3 và trạm T2 - QL91) và 3 trạm có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới 3 năm (3 trạm QL51).

Bộ GTVT cho rằng, việc triển khai thu phí không dừng tại 8 trạm nêu trên sẽ không hiệu quả, phá vỡ phương án tài chính dự án BOT và dự án thu phí điện tử không dừng, ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng. Ngoài ra, các dự án này nằm trên các tuyến có lưu lượng giao thông thấp, không ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống ETC trên toàn quốc.

Về giải pháp đối với các trạm thu phí này, Bộ GTVT cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác thu phí đảm bảo tính công khai, minh bạch. Riêng UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai thu phí điện tử không dừng đối với 4 trạm do tỉnh này quản lý vì các trạm này thu phí các công trình cầu có quy mô nhỏ, ô tô qua các cầu không nhiều mà chủ yếu là mô tô 2 bánh, việc lắp đặt ETC gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo tính khả thi.

Để phù hợp với lộ trình và điều kiện thực hiện, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT không triển khai thu phí tự động không dừng tại 3 trạm thu phí hoàn vốn QL51 do có thời gian thu phí còn lại ngắn và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau quản lý theo đề xuất của tỉnh này.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng kiến nghị chưa triển khai hệ thống ETC tại 2 trạm (Bờ Đậu - QL3, trạm T2 - QL91) do chưa đủ điều kiện triển khai thu phí điện tử không dừng; lùi thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng tại 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (trạm cầu Thái Hà, trạm Cầu Mỹ Lợi và trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh), giao Bộ GTVT xem xét, quyết định thời điểm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Riêng với 4 trạm do Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, Bộ GTVT cho biết vướng mắc lớn nhất trong các phương án của VEC hiện nay liên quan đến nguồn vốn do phải chờ quyết định về tái cơ cấu các dự án của VEC.  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

Về tổng thể, Bộ GTVT khẳng định, đến ngày 31/12/2020 cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai sẽ được lắp đặt, vận hành hệ thống ETC đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngoại trừ 4 trạm do Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, 8 trạm không đủ điều kiện triển khai và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai.

Dự án thu phí điện tử không dừng (ETC) bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 44 trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và một số tuyến cao tốc. Giai đoạn 2 gồm 33 trạm thu phí còn lại trên các tuyến quốc lộ. Đến nay, 40/44 trạm giai đoạn 1 đã vận hành hệ thống ETC, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí.  

Đối với dự án giai đoạn 2, Bộ GTVT cho biết, đã lựa chọn thêm đơn vị cung cấp dịch vụ thứ 2 là Công ty CP giao thông số Việt Nam (nền tảng là Tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội - Viettel) để triển khai đồng. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành lắp đặt thiết bị ETC tại 25/33 trạm đủ điều kiện triển khai.

Có thể bạn quan tâm