CEO Facebook Mark Zuckerberg

11:28, 08/07/2020

Nhà tổ chức chiến dịch tẩy chay quảng cáo trên Facebook cho biết họ nhận thấy không có một cam kết hành động nào được CEO Mark Zuckergerg đưa ra sau cuộc họp chung.