chỉ số CPI

66 giờ trước

Dịp Tết là thời điểm giá đồ uống và thuốc lá tăng cao 0,81%; các nhóm hàng còn lại có chỉ số giá tăng như giao thông tăng 0,53%; dịch vụ khám sức khỏe tăng 0,45%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,37%...

CPI cả năm được dự báo chỉ khoảng 3%
09:33, 01/10/2019
Liên Quỳnh
CPI năm 2019 sẽ được kiểm soát dưới 4%
14:04, 28/03/2019
Ngọc Diệp