công ty chứng khoán

14:50, 15/11/2019

Trong 9 tháng năm 2019, nhiều công ty chứng khoán vẫn ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Những công ty đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng từ diễn biến của thị trường chung.