doanh nghiệp du lịch

15:00, 29/09/2020

Dịch Covid-19 là sự kiện gây ảnh hưởng lớn nhất đến ngành du lịch từ trước đến nay. Doanh nghiệp du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề như vậy nên giải pháp cũng phải đặc biệt.