dự trữ ngoại hối

14:50, 02/01/2020

NHNN không dùng tỷ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại, không can thiệp có chủ đích vào chính sách tiền tệ, không thao túng tiền tệ.