FDI

08:24, 03/01/2020

Theo Cục Thống kê Hà Nội, năm 2019, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố tăng cao, ước tính thực hiện 385,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.

Hà Nội cấp phép 91 dự án FDI mới
09:21, 29/10/2019
Thanh Bút
‘Ba ổn định’ để thu hút vốn FDI
10:17, 14/06/2018
Nguyên Đức