FDI

50 giờ trước

Tính đến ngày 20/9/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

FDI tăng mạnh trong tháng đầu năm 2020
09:57, 05/02/2020
Thành Nam
Hà Nội cấp phép 91 dự án FDI mới
09:21, 29/10/2019
Thanh Bút