HoREA

08:32, 23/05/2020

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) cho rằng “không cần thiết quy định quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP trong dự thảo Luật PPP, mà nên thống nhất quy định trong Luật Đấu thầu”.