khỏi nghiệp sáng tạo

09:45, 02/10/2020

Dự kiến, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo được khánh thành và đi vào hoạt động từ quý 2/2022.