khỏi nghiệp sáng tạo

07:57, 24/06/2020

Đại học Bách Khoa vừa lập Quỹ đầu tư mạo hiểm BK Fund 50 tỷ đồng. Quỹ khởi nghiệp này đặt mục tiêu thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ 4.0 và nhắm đến các dự án khởi nghiệp trong nước.