nâng hạng thị trường

14:56, 25/09/2020

Theo kết quả phân hạng thị trường vừa được FTSE Russell công bố, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi phân hạng thị trường mới nổi loại 2 (Secondary Emerging Markets).