Ngân hàng

Những tháng cuối năm thông thường là mùa kinh doanh sôi động nhất của các ngân hàng. Không chỉ đẩy mạnh kinh doanh, các ngân hàng còn liên tiếp tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, mùa nhân sự cuối năm nay đang có diễn biến đi ngược lại với xu hướng hàng năm.

17 giờ trước