Ngân hàng

35 giờ trước

Đây là nhận định của ông Đào Phúc Tường, Nguyên Giám đốc Đầu tư Quỹ APS Singapore tại Hội thảo Triển vọng và Cơ hội chứng khoán đến cuối năm 2020.