phát hành cổ phiếu

09:35, 28/09/2019

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của DongABank, ngân hàng dự kiến chào bán cổ phần nhằm bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức tối thiểu bằng vốn pháp định là 3.

BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank
15:15, 31/10/2018
Anh Minh
BVSC lưu ý nhà đầu tư về TTC Land
10:15, 01/08/2018
Anh Minh