phó thủ tướng

08:25, 14/12/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.