Trung ương cho ý kiến về 2 nhân sự được giới thiệu làm Phó Thủ tướng

Chiều 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng Chính phủ thay cho các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vừa thôi giữ các chức vụ trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trung ương cho ý kiến về 2 nhân sự giới thiệu làm Phó Thủ tướng

Chiều 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII; và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII. Điều này đồng nghĩa với việc thôi chức vụ Phó thủ tướng đang nắm giữ.

Tuy nhiên, đây là 2 chức danh do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Do đó, việc thực hiện miễn nhiệm đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự mới sẽ do Quốc hội thực hiện.

Do đó, cùng với quyết định miễm nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội XV đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, từ ngày 5 - 9/1/2023 tới đây. Nội dung dự kiến sẽ là xem xét công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và có thể làm quy trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự mới cho vị trí Phó thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm