sáp nhập

16:41, 15/09/2020

TM Insight - công ty tư vấn về chuỗi cung ứng, tư vấn và quản lý bất động sản (BĐS) thương mại và công nghiệp tại châu Á - Thái Bình Dương, chính thức công bố thông tin mua lại XAct Solutions với chi phí mua lại chưa được tiết lộ.