Thành phố Vinh sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò trở thành đô thị loại I

UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thành phố Vinh sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò trở thành đô thị loại I
Thành phố Vinh sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò trở thành đô thị loại I

Theo phương án sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, Nghệ An thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

Trong đó, thị xã Cửa Lò thuộc diện sắp xếp sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 29,12 km2 và 62.961 người dân, cùng 4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong của huyện Nghi Lộc có diện tích tự nhiên 32,14 km2, quy mô dân số 42.642 người vào thành phố Vinh.

Kết quả sau khi sắp xếp thành phố Vinh sẽ có diện tích tự nhiên 166,25 km2, quy mô dân số 509.713 người, có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 27 phường và 9 xã.

Huyện Nghi Lộc còn lại sau điều chỉnh có diện tích tự nhiên 313,88 km2, quy mô dân số 202.815 người và có 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng và ngày 23/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, dự kiến thành lập phường.

Tháng 1/2024, Bộ Xây dựng đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành khảo sát tại địa phương và có công văn thông báo kết luận của Đoàn về kiểm tra thực trạng phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng.

Ngày 4/3 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1 và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Vinh.

Đến nay, Bộ Xây dựng đang gửi các cơ quan đơn vị có liên quan để phản biện và tổ chức hội đồng thẩm định thông qua đề án.

Đối với việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang xây dựng kế hoạch để tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình các cấp có thẩm quyền thông qua. Dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 15/6/2024.

Có thể bạn quan tâm