tăng trưởng GDP

08:27, 21/10/2020

Các chuyên gia của Standard Chartered dự báo nhu cầu của thị trường thế giới có khả năng sẽ được cải thiện trong quý 4 và thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất, ước đạt khoảng 7,3% trong 2020.

Tăng trưởng GDP quý I ước đạt 6,79%
14:03, 29/03/2019
Thành Nam