tăng trưởng kinh tế

15:26, 09/11/2020

Tăng trưởng GDP năm 2021 dự kiến khoảng 6%, nằm trong Nghị quyết về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Bình luận về tốc độ tăng trưởng kinh tế 6% của năm 2021, nhiều chuyên gia cho rằng, mức tăng này là rất khiêm tốn.