tập đoàn Hoa Sen

15:24, 18/06/2019

Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen, trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 15/6. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố văn bản thông báo chấm dứt hoạt độ