thể thao

06:30, 31/03/2020

Cristiano Ronaldo và các thành viên đội tuyển Juventus đã đồng ý từ bỏ 100 triệu USD tiền lương trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tình hình kinh tế.