Thuduc House

11:00, 04/03/2020

Sau khi hoàn thành nghiệm thu PCCC, nghiệm thu chất lượng công trình cho chung cư đưa vào sử dụng tại hai dự án TDH RiverView và Citrine Apartment, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành bàn giao cho khách hàng.