trái phiếu chính phủ

09:36, 03/12/2019

Tháng 11/2019, HNX đã tổ chức 25 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 26.126 tỷ đồng trái phiếu, tăng 29% so với tháng 10/2019.

Huy động thành công 4.000 tỷ đồng TPCP
09:19, 17/10/2019
Ngọc Diệp