trái phiếu chính phủ

08:18, 18/06/2020

Ngày 17/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu Trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Huy động thành công 4.000 tỷ đồng TPCP
09:19, 17/10/2019
Ngọc Diệp