từ thiện

09:01, 02/04/2020

Các luật sư cho rằng, trong sự việc Viettel Post bị tố làm mất 4.000 khẩu trang từ thiện nếu đẩy đủ điều kiện, Viettel Post phải bồi thường hoàn toàn cho khách hàng.