UAV

16 giờ trước

Ngày 27/05/2020, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn đánh chiếm một trong những thành phố quan trọng nhất ở miền bắc Libya.

Iran phát triển pháo laser phòng không chống UAV
06:19, 19/11/2019
Trịnh Thái Bằng
Mỹ phát triển UAV tấn công sử dụng nhiều lần
07:20, 04/10/2019
Trịnh Thái Bằng