Vân Đồn

09:05, 27/02/2020

Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn của cả nước như Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn CEO, Tập đoàn FLC...