việt nam

70 giờ trước

Đại dịch Covid-19 cũng như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Hoa Kỳ, trong khi đó thị phần của Trung Quốc tại đây lại sụt giảm đáng kể.

Tình yêu, dịch bệnh và Hemingway
09:19, 21/03/2020
Thùy Dương