vinamilk

17:19, 24/04/2020

HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) vừa công bố Nghị quyết về việc mua 17,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương đương 1% vốn điều lệ của công ty.