wb

10:35, 22/12/2019

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra, cảnh báo khối nợ tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển đang tăng nhanh và lớn hơn bất kỳ giai đoạn nào trong năm thập kỷ qua.