15.000 ha đất nông nghiệp thiếu nước, cảnh báo mùa vụ thất thu

Theo Cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), khoảng 15.000 ha đất nông nghiệp sẽ bị thiếu nước sản xuất...
thiếu nước
Hiện tượng EL Nino sẽ gây hạn hán ở nhiều địa phương

Cục Thủy lợi cho biết, mực nước trong các hồ chứa hiện nay tuy cao hơn mực nước chết, nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm.

Theo đó, ở khu vực Bắc Bộ, lượng nước các hồ chứa thủy lợi bình quân chỉ đạt 45,7% dung tích thiết kế, thấp hơn trung bình nhiều năm 23%. Trong đó, có 17 hồ chứa đang ở mực nước chết và 73 hồ nước xấp xỉ mực nước chết.

Lượng nước các hồ chứa thủy lợi ở Bắc Trung Bộ chỉ đạt được nửa dung tích thiết kế. Ở Nam Trung Bộ, dung tích các hồ chứa thủy lợi cao hơn trung bình nhiều năm 11% và đạt 65% dung tích thiết kế.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, lượng nước bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt trên 43% dung tích thiết kế.

Phần lớn các hồ chứa đều đạt trên mức nước chết nhờ trong tuần qua cả nước đã có mưa. Lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận phổ biến từ 50 - 120mm; trong khi tại Nam Trung Bộ đo được từ 10 - 50mm.

Dự báo trong tuần này, lượng mưa phổ biến tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 5 - 20mm; Nam Trung Bộ dao động từ 5 - 10mm. Dù vậy, Cục Thuỷ lợi nhận định dung tích các hồ chứa tại Bắc Trung Bộ sẽ giảm 2,5% so với tuần trước; trong khi tại Nam Trung Bộ, mực nước các hồ chứa cũng giảm 2%.

Cục Thuỷ lợi nhận định cả nước đang đối mặt với mùa khô và nguy cơ hạn hán, thiếu nước. Dựa trên tình hình nguồn nước và dự báo lượng mưa, trong vụ Hè Thu 2023 có thể có từ 10.500 đến 17.500ha diện tích canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước. Trong đó, Bắc Trung Bộ khoảng 7.000-10.500ha và Nam Trung Bộ khoảng 3.500-7.000ha.

Trước đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia để bảo đảm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách được nhà nước giao.

Có thể bạn quan tâm