9 tháng, tín dụng tăng trưởng 11,02%

Theo Tổng cục Thống kê, đến ngày 20/9/2017, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,02%, cao hơn mức tăng 10,46% của cùng kỳ năm 2016.
9 tháng, tín dụng tăng trưởng 11,02%

Tổng phương tiện thanh toán tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 10,08% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,02%). Tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng tốt thể hiện xu hướng phát triển tích cực và khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế.

Huy động vốn ngân hàng đang tăng chậm hơn hẳn so với năm ngoái song bước vào mùa kinh doanh cuối năm nên tín dụng dự sẽ tăng mạnh hơn nữa để đáp ứng tăng trưởng 21-22% mà Chính phủ kỳ vọng. Các ngân hàng chắc chắn sẽ phải đẩy nhanh huy động vốn hơn nữa.

Các tổ chức tín dụng tích cực thực hiện các chính sách và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên được các ngân hàng giảm 0,5%/năm.

Đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh được giảm 0,5% - 1%/năm; đồng thời giảm lãi suất một số chương trình cho vay trung và dài hạn đối với lĩnh vực ưu tiên xuống còn 8%/năm.

Đối với nhóm khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4% - 5%/năm. 

NHNN chi nhánh TPHCM cũng cho biết, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM ước đến cuối tháng 9 đạt trên 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so cuối năm 2016 và tăng 19,58% so cùng kỳ.

Mức tăng trưởng tín dụng này cao hơn tăng trưởng bình quân cả nước gần 3%. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 9 đạt 1,94 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so cuối năm 2016 và tăng 9,2% so cùng kỳ.

Cơ cấu tín dụng với tổng dư nợ tín dụng trên, có khoảng 79% dành cho sản xuất kinh doanh, 10,8% dành cho lĩnh vực bất động sản và 10,2% cho lĩnh vực tiêu dùng.

Về nợ xấu, đến cuối tháng 9, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố chiếm 3,9% trong tổng dư nợ. Nếu loại trừ nợ xấu ở các ngân hàng 0 đồng thì tỷ lệ nợ xấu là dưới 2%.

>> Tăng trưởng tín dụng trên 20%: Nguồn tiền ở đâu?

Có thể bạn quan tâm