Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND về việc thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai có hiệu quả và cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (còn gọi là Đề án 100) phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua đó, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; nâng cao nhận thức của xã hội về truy xuất nguồn gốc; đảm bảo công khai, minh bạch thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường.

Cụ thể, kế hoạch đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, các ngành chức năng sẽ triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan liên quan và nhu cầu của doanh nghiệp. 

Quyết định thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”
Quảng cáo

Đồng thời, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu tối thiểu 20% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc; đồng thời triển khai, áp dụng các văn bản pháp luật quy định quản lý, xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc và thực hiện kết nối cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.

Do đó, để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động truy xuất nguồn gốc; Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng các công nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc tại tỉnh; Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

“Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ trong nước, vốn doanh nghiệp, vốn lồng ghép trong các chương trình, đề tài, dự án của các cơ quan, đơn vị và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”, quyết định nêu rõ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện kế hoạch; theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ đề ra. Các Sở Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền, quản lý, giám sát việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Các cơ quan thông tin đại chúng và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu, các Hội, Hiệp hội, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được yêu cầu chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động truy xuất nguồn gốc…

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Để tăng cường công tác giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa quá cảnh,Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường công tác quản lý.

Thứ hai, 30/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia