Bài học nhượng quyền nhìn từ câu chuyện Burger King

Tham vọng mở tới 60 cửa hàng trên toàn quốc của Burger King đã phá sản khi mới chỉ đi được 1/3 chăng đường. Bài học nào rút ra từ câu chuyện này?

Có thể bạn quan tâm