Bất động sản An Phú bị phạt 70 triệu dồng do vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Công ty Đầu tư Bất động sản An Phú đã bị phạt tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin cần phải thông báo theo quy định của pháp luật.
Bất động sản An Phú bị phạt 70 triệu dồng do vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú (địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

CTCP Bất động sản An Phú đã bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cụ thể, BĐS An Phú đã có hành vi vi phạm hành chính: không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường nên các năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên các năm 2020, 2021.

CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú với các sản phẩm dịch vụ chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông…

Tiền thân của công ty là Chi Nhánh Xí Nghiệp Xây lắp An Phú, trực thuộc CTCP Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2006. Năm 2010 công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP Xây Lắp An Phú cho đến 30/09/2013, công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư BĐS An Phú với vốn điều lệ là 360 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm