Cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh quấy rối người tiêu dùng để giới thiệu sản phẩm

Chiều 20/6, với 93,72% số đại biểu quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)...

Cụ thể, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có quy định cấm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi quấy rối người tiêu dùng thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Hơn nữa, Luật còn có quy định cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh đề nghị giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

Trước đó, qua thảo luận ở hội trường, có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng bởi chưa có một luật riêng về lĩnh vực này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay.

Nhưng, bên cạnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đối với những lĩnh vực đặc thù cần có các quy định của pháp luật chuyên ngành để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi đã có quy định về bảo vệ người tiêu dùng khi ký kết các hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung.

Đồng thời, luật sửa đổi còn có các quy định liên quan như các quy định về bảo vệ, thu thập, sử dụng, bảo đảm an toàn thông tin của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó là các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù; các quy định về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành quyết liệt hơn trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng và trong giao dịch điện tử.

Một khía cạnh khác, theo ông Lê Quang Huy Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường có ý kiến đề nghị điều chỉnh khoản 2, Điều 73 dự thảo Luật theo hướng trong trường hợp không xác định được đối tượng thụ hưởng thì khoản tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện, vì do lợi ích công cộng sẽ được giao cho tổ chức xã hội khởi kiện để sử dụng cho các hoạt động chung vì quyền lợi người tiêu dùng.

người tiêu dùng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, trong trường hợp này, tiền bồi thường thiệt hại được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động chung vì quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Chính phủ, không giao trực tiếp cho tổ chức xã hội khởi kiện vì còn nhiều quy định khác liên quan đến vấn đề này. Việc giao Chính phủ quy định chi tiết là có căn cứ, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Được biết, khi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội cho biết, dự thảo Luật gồm 7 chương, 80 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Có thể bạn quan tâm