Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Hai lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng đã được Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo triển khai chào bán ra công chúng...
Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin công bố, Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan đến trái phiếu của công ty.

Cụ thể, đối với hai mã trái phiếu NPMCB2328005 và NPMCB2328006, tổ chức phát hành dự kiến chào bán 10.000 trái phiếu. Mỗi mã trái phiếu có khối lượng là 5.000 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với tổng mệnh giá các trái phiếu là 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành dự kiến được thực hiện trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2023.

Kỳ hạn của hai lô trái phiếu tối đa 60 tháng và trong phạm vị pháp luật cho phép, có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Lãi suất cố định 9%/năm và đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được dùng để thanh toán một phần gốc trái phiếu là NPM07202301 đã phát hành thành công vào tháng 7/2020 và đáo hạn tháng 7/2023 cho người sở hữu trái phiếu với tổng giá trị là 100.000 tỷ đồng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý 3/2023.

Trước đó, ngày 13/6 Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo vừa thông qua việc dừng triển khai chào bán ra công chúng các trái phiếu NPMPO2328001 và NPMPO2328002 với tổng mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cho biết lý do là đã có các phương án khác để thực hiện nghĩa vụ thanh toán liên quan đến mục đích chào bán được nêu tại phương án phát hành.

Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

Được biết, công ty đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu NPMCB2328001, NPMCB2328002, NPMCB2328003, NPMCB2328004. Giá trị phát hành lần lượt là 640 tỷ, 720 tỷ, 630 tỷ và 610 tỷ. Tổng giá trị phát hành là 2.600 tỷ đồng. Tất cả 4 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 60 tháng, ngày phát hành là 25/5/2023, ngày đáo hạn là 25/5/2028.

Hiện nay, tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành là 2.600 tỷ đồng trong đó có hơn 136 tỷ lãi trái phiếu đã được thanh toán. Theo đó, dự nợ trái phiếu còn lại là 2.600 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2023, Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.786 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/03/2023 là 12.466 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty ở mức 38.443 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm