Chính phủ đồng ý chi 33 triệu USD để trả nợ tại dự án La Sơn - Túy Loan

Chính phủ đồng ý chi 33 triệu USD để trả nợ tại dự án La Sơn - Túy Loan

Ngày 2/9, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc trả nợ khoản vay được bảo lãnh cho dự án La Sơn - Túy Loan và dự án QL20, kỳ 9 năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Bộ Tài chính ứng số tiền gần 52 triệu USD từ Quỹ tích lũy trả nợ cho Bộ GTVT và để trả nợ khoản vay có bảo lãnh Chính phủ kỳ hạn tháng 9/2020 của dự án La Sơn - Túy Loan (hơn 33 triệu USD) và dự án QL20 (hơn 18 triệu USD) theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Quảng cáo

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện nghĩa vụ trả nợ; hoàn trả lại Quỹ tích lũy trả nợ khoản ứng vốn nêu trên trong năm 2020 theo quy định.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ GTVT bố trí đủ vốn để thanh toán đầy đủ và đúng hạn các kỳ nợ đến hạn từ năm 2021-2019 của dự án La Sơn - Túy Loan và dự án QL20.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần tăng cường phối hợp trong việc nghiêm túc thực thi các cam kết của Chính phủ, tránh tình trạng phối hợp không hiệu quả, không hết trách nhiệm, dẫn đến chậm trả nợ.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thứ tư, 28/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia