Công ty Xây dựng Coteccons giảm lãi 95% sau soát xét

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, lãi sau thuế của Công ty CP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) chỉ đạt hơn 5.4 tỷ đồng, giảm gần 95% so với cùng kỳ 2021.

Giải trình về vấn đề này Coteccons cho biết lãi sau thuế giảm chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh tới hơn 85%, lên gần 449 tỷ đồng. Phần lớn là vì Coteccons phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 242 tỷ đồng cho dự án D’Capitale trong 6 tháng đầu năm 2022 (lũy kế trích lập đã đủ dư nợ 484 tỷ đồng).

Công ty Xây dựng Coteccons
Cập nhật đến 14h30' ngày 30/8 giá cổ phiếu CTD giảm 0,43% xuống còn 69.500 đồng/cp

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh thuần của Coteccons đã khả quan. Lợi nhuận gộp tăng gần 11%, lên gần 282 tỷ đồng, do doanh thu tăng gần 2% so với cùng kỳ (đạt gần 5.2 ngàn tỷ đồng). Cùng với việc tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả các công trình bàn giao, lãi gộp của Coteccons ghi nhận tăng trưởng, với biên lãi gộp đạt 5.4% (cùng kỳ chỉ gần 5%).

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của Coteccons ghi nhận hơn 16 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi cùng các khoản phải thu ngắn hạn lần lượt tăng 6% và 7%, lên 3,499 tỷ đồng và 9,140 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng đến 24%, đạt gần 2,104 tỷ đồng.

Sau cú lao dốc trong tháng 4-5/2022, giá cổ phiếu Coteccons đang trong giai đoạn phục hồi nhẹ. Cập nhật đến 14h30' ngày 30/8 giá cổ phiếu CTD giảm 0,43% xuống còn 69.500 đồng/cp.

Có thể bạn quan tâm