Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy sắp phát hành gần 26 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Năm 2022 Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy báo lãi sau thuế 225 tỷ đồng, như vậy công ty dùng cả lợi nhuận lũy kế trước đó để trả cổ tức đợt này cho cổ đông…
Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 25,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức. 

Tỷ lệ phát hành 25:2, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 257 tỷ đồng.Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 3/7/2023. 

Sang năm 2023, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 230 tỷ đồng; lần lượt tăng 3,8% và 2,4% so với thực hiện trong năm 2022.

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cho biết, nhiệm vụ quan trọng trong 2 - 3 năm tới là tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản. Đây là giai đoạn đầu tư cao điểm của các dự án bất động sản, kết quả kinh doanh từ các dự án bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục được hạch toán với kết quả tốt trong các năm tới. Song song là đảm bảo duy trì và phát triển thị phần và thương hiệu các dòng xe tải của công ty đang kinh doanh.

Kết thúc quý 1, công ty ghi nhận 29 tỷ đồng doanh thu giảm 80% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 70,6 tỷ.

Đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận của công ty quý đầu năm đến từ 6,1 tỷ đồng doanh thu tài chính và 63 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi chỉ thu về lợi nhuận gộp 6,5 tỷ đồng.

Ghi nhận tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức hồi đầu tháng 4 vừa qua, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đang có hơn 17.700 cổ đông. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) hiện đang là công ty mẹ nắm hơn 51% vốn.

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Giá cổ phiếu HHS

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2023 giá cổ phiếu HHS đang có tiến triển khi biểu đồ giá có xu hướng đi lên. Thị giá cổ phiếu HHS đang giao dịch ở mức 5.340 đồng/cổ phiếu. 

Có thể bạn quan tâm