HOSE đưa cổ phiếu của Chứng khoán Trí Việt vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào diện cảnh báo từ 27/6…
Chứng khoán Trí Việt

Theo HOSE, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Chứng khoán Trí Việt là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về số dư các khoản phải thu khác của công ty tại ngày 31/12/2022 bao gồm số tiền 480,69 tỷ đồng là các khoản chuyển tiền trong năm 2022 cho các doanh nghiệp, đối tác bên ngoài theo các Hợp đồng môi giới mua chứng khoán, được công ty giải trình để phục vụ mục đích hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư chứng khoán. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt đã quyết định trích lập dự phòng tổn thất với tỷ lệ 70% số dư nợ của các khoản phải thu nói trên với số tiền 336,48 tỷ đồng, giá trị thuần của các khoản nợ phải thu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 là 144,2 tỷ đồng.

Theo kiểm toán: “Chúng tôi không thu thập được các bằng chứng kiểm toán hữu hiệu để đánh giá về mục đích, đối tượng tham gia hợp tác và hiệu quả của các Hợp đồng môi giới mua bán chứng khoán nói trên, cũng như mức độ tổn thất tài chính có thể xảy ra đối với các khoản tiền đã chuyển cho đối tác nên không thể đánh giá được về số dư, tính phân loại và trình bày của các khoản nợ phải thu và giá trị dự phòng tổn thất cần trích lập đối với các khoản phải thu trên, cũng như các ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của công ty".

Đồng thời, cổ phiếu TVB đang trong diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, doanh thu năm 2022 của Chứng khoán Trí Việt giảm 67% so với năm trước, tương ứng đạt gần 157 tỷ đồng. Công ty ghi nhận một năm kinh doanh “bết bát” khi lỗ ròng gần 318 tỷ đồng. Do đó, cả hai chỉ tiêu lớn này đều không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, sau kiểm toán có sự chênh lệch lớn giữa Báo cáo tài chính tự lập và Báo cáo tài chính kiểm toán. Cụ thể, trên Báo cáo tài chính tự lập, năm 2022, công ty lãi 18.6 tỷ đồng, còn trên Báo cáo tài chính kiểm toán lỗ 318 tỷ đồng.

Giải trình về việc con số “nhảy múa”, bà Nguyễn Thị Hằng, Thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán Trí Việt cho biết nguyên nhân do trích lập dự phòng phải thu khó đòi, thu hồi công nợ. Ngoài ra, bà Hằng cho biết thêm Chứng khoán Trí Việt vẫn đang tích cực liên lạc với các đối tác để nắm sát các khoản phải thu và theo sát, đôn đốc thu hồi công nợ, nếu thu hồi được sẽ ghi nhận vào khoản lợi nhuận năm 2023.

Mới đây, Chứng khoán Trí Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Ban lãnh đạo cho biết, chiến lược của công ty trong thời gian tới là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và các nguồn lực.

Ngoài tập trung vốn và nguồn lực cho đầu tư tự doanh, trung tâm phân tích, Ban lãnh đạo công ty cũng định hướng sẽ tiếp tục cơ cấu lại tổ chức nhân sự, ổn định tình hình kinh doanh, phát huy hiệu quả các thế mạnh vốn có.

Với chiến lược trên, năm 2023, Chứng khoán Trí Việt đặt kế hoạch doanh thu 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức không quá 10% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Chứng khoán Trí Việt
 Thị giá cổ phiếu TVB trong thời gian qua

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch 21/6, thị giá cổ phiếu TVB đã tăng 290 đồng, ghi nhận ở mức 6.350 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đáy vào tháng 11/2022, thì cổ phiếu TVB đã tăng hơn gấp đôi từ mức “trà đá” dưới 3.000 đồng/cổ phiếu lên 6.350 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của công ty đạt 711 tỷ đồng. 

Có thể bạn quan tâm