Đề xuất đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng làm khu công nghiệp Sông Công 2 (giai đoạn 2)

Bộ kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng chấp thuận xây dựng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phối cảnh khu công nghiệp Sông Công 2 (giai đoạn 2)
Phối cảnh khu công nghiệp Sông Công 2 (giai đoạn 2)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo số 9381/BC - BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo, trên cơ sở các nội dung thẩm định, căn cứ hồ sơ dự án, ý kiến thẩm định của 8 bộ và UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2, do Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên đề xuất.

Về quy hoạch, dự án có quy mô sử dụng đất là 296,24ha tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tổng vốn đầu tư khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 là 3.985 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 598 tỷ đồng và vốn huy động là 3.387 tỷ đồng.

Còn tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Báo cáo nêu rõ, Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên phải bố trí đủ số vốn cam kết và thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định...

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án, trong đó có việc bố trí đủ số vốn chủ sở hữu theo cam kết; cụ thể hoá phương án huy động vốn vay bằng các hợp đồng tín dụng…

Được biết, Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên được thành lập vào tháng 12/2022, là công ty con thuộc sở hữu 51% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP. Theo đó, Viglacera Thái Nguyên có vốn điều lệ là 600 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Viglacera sở hữu 51% vốn điều lệ, tương ứng số tiền thực góp là 306 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm