Đến năm 2023 tỉnh Thanh Hóa có ít nhất 13.787 căn nhà ở xã hội

Tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn nhà ở xã hội; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn nhà ở xã hội...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tỉnh Thanh Hóa đưa ra kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ
Tỉnh Thanh Hóa đưa ra kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu tổng quát nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Hoàn thành mục tiêu về tổng số căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chỉ tiêu được giao tại đề án đối với tỉnh Thanh Hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng 13 dự án. Đồng thời, triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, đối với 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại.

Còn giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện hoàn thành 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh

Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, Sở Xây dựng cần phối hợp với các sở, ngành và địa phương đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt

Tỉnh cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh do các sở, ngành và UBND cấp huyện đề xuất trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở giới thiệu cho các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia thực hiện dự án.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát, nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng thời, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn

Về phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa phải triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước…

Có thể bạn quan tâm